Huume- ja tupakkamoniste. Sosiaalialkohologian opetusmoniste 4/1978. (100 s.)

Teuvo Peltoniemi (toim. /ed.)

In English: Text book for universities on drugs and tobaccoa

Tampere 1974.

ISBN 951-44-0712-1

Twitter, Facebook