Vuodenalun 1975 hinnankorotusten vaikutuksia helsinkiläisten alkoholinkäyttöön. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste 104/1976. (32 s. + liitteitä)

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Research report on effects of raised alcohol prices on sales of alcohol in Helsinki 1975

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos.

Helsinki 1976.

ISBN 951-9191-43-7

Twitter, Facebook