Familjevåld i Finland och Sverige. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Publikationer 58/1983. (38s.)

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Research report on family violence in Finland and in Sweden - prevalence and attitudes - in Swedish

Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Helsingfors 1983.

ISBN 951-704-083-0

Twitter, Facebook