Fukushima evacuees’ situation

“Fukushiman säteilypilvi varjostaa yhä evakoiden elämää” (The radiation cloud of Fukushima still shadows the lives of evacuees). Tiedetoimittaja nr 2.2023.

Twitter, Facebook