PAV-huollon sisältö ja yhteistyö Oulussa. Oulun kaupungin sosiaalitoimi. Sarja A9/1977. (85 s. + liitteitä).

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Research report on contents and cooperation in alcohol care in Oulu 1977

Oulun kaupungin sosiaalitoimi.

Oulu 1977.

Twitter, Facebook