Perheväkivalta Suomessa ja Ruotsissa - yleisyys ja asenteet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 54, 1982. (38 s.)

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Research report on family violence in Finland and in Sweden - prevalence and attitudes

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Helsinki 1982.

ISBN 951-704-077-6

Twitter, Facebook