Tornion ja Haaparannan nuorten kanssakäyminen ja päihteiden käyttö. Tampereen yliopisto. Sosiaalialkohologian opetusmoniste 6/1978. (147 s. + liitteitä).

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Research report on use of alcohol and social relations of youth in border cities of Tornio, FIN and Haparanda, SWE

Tampereen yliopisto.

Tampere 1978.

ISBN 951-44-0714-8

Twitter, Facebook