Alkoholiartikkeleita. Sosiaalialkohologian opetusmoniste 3/1977. (223 s.)

Teuvo Peltoniemi (toim.)

In English: Text book for universities on alcohol issues

Tampereen yliopisto.

Tampere 1977.

ISBN 951-44-0638-9

Twitter, Facebook