Tietoa pornografian tuotannosta, levityksestä ja käytöstä (102 s.)

Teuvo Peltoniemi (toim./ed.)

In English: Research report on pornography in Finland, Sweden and Denmark

Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos.

Tampere 1975.

Twitter, Facebook