Nuoret ja päihteet. Sosiaalialkohologian opetusmoniste 2/1977. (110 s.)

Teuvo Peltoniemi (toim.)

In English: Text book for universities on youth and intoxicants

Tampereen yliopisto.

Tampere 1977.

ISBN 951-44-0637-0

Twitter, Facebook