Valittuja alkoholipoliittisia artikkeleita. Sosiaalialkohologian opetusmoniste 1/1973. (74 s.)

Teuvo Peltoniemi (toim./ed.)

In English: Text book on alcohol policy articles

Tampereen yliopisto.

Tampere 1973.

Twitter, Facebook