Alkoholi eri kulttuureissa. A-klinikkasäätiön julkaisuja B1/1981.

Teuvo Peltoniemi (toim./ed.)

In English: Text book for universities on Alcohol and Cultures

A-klinikkasäätiö.

Helsinki 1981.

ISBN 951-993202-3-X

Twitter, Facebook