Alkoholi ja yhteiskunta (384s.)

Teuvo Peltoniemi & Martti Voipio (toim./ed.)

In English: Alcohol and the Society

Otava.

Helsinki 1983.

ISBN 951-1-07537-3

Twitter, Facebook