Kemin koululaisten päihteiden käyttö 1968-1972 (266 s. + liitteet 66 s.)

Teuvo Peltoniemi (author)

In English: Use of substances among in the schools in Kemi 1968-1972

Tampereen yliopiston sosialipolitiikan laitos. Institute of Social Policy, tutkimuksia/Research reports 33/73 - Sosiologian gradutyö & Sosiaalipolitiikan sivulaudaturtyö, MA theses in Sociology & Laudatur theses in Social Policy 1973.

Tampere 1973.

ISBN 951-44-0149-2

Twitter, Facebook