Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta

Teuvo Peltoniemi & Kirsi Utoslahti

English: Little adults - Stories from a writing competition and research results of the Fragile Childhood - children in substance abuse families project

A-klinikkasäätiö.

Helsinki 2003.

ISBN 952-9894-76-7

Twitter, Facebook